Český kras

Český kras

Nové stránky o Českém krasu se postupně připravují.

Zatím můžete navštívit následující stránky:

Koněpruské jeskyně

Rychlé odkazy

Turistické cíle

Online mapy

Města a obce regionu - oficiální stránky

Beroun | Bykoš | Černošice | Dobřichovice | Hlásná Třebaň | Choteč | Chrustenice | Karlík | Karlštejn | Koněprusy | Králův Dvůr | Lety | Libomyšl | Liteň | Loděnice | Lochkov | Mezouň | Mořina | Osov | Ořech | Podbrdy | Radotín | Skřipel | Skuhrov | Slivenec | Srbsko | Suchomasty | Svatý Jan | Svinaře | Tetín | Třebotov | Velká Chuchle | Vonoklasy | Všenory | Vysoký Újezd | Všeradice | Zdice | Zadní Třebaň

Český kras

Správa CHKO Český kras - souhrnné informace o CHKO, kalendář akcí, aktuality
Zelené stránky Českého krasu [PDF] - základní přehled přírodních, historických a kulturních hodnot i zajímavostí Českého krasu určený pro návštěvníky i místní obyvatele, praktické rady pro turisty, adresář důležitých regionálních organizací a institucí
Brdy.info - část věnovaná Českému krasu popisuje zajímavá místa v kraji, obsahuje mnoho fotografií, dále restaurační a ubytovací zařízení

Naučné stezky

Naučná stezka Karlštejn - stezka vás provede po nejzajímavějších zpřístupněných místech Národní přírodní rezervace Karlštějn
Naučné stezky Českého krasu - stránky připravované Šternberkovým přírodovědným muzeem vás zvou na výlety spojené s poznámím naší přírody a historie
Geologická naučná stezka - svým rozsahem je určena zejména cyklistům a motoristům, přiblíží vám nesmírně zajímavý geologický vývoj Českého krasu

Online publikace

Fotografie


Český kras

Český kras je vápencové území ležící jihozápadně od Prahy, od roku 1972 vyhlášené za chráněnou krajinnou oblast. Region je jedinečný jak z hlediska krajiny a rostlinných a živočišných společenstev, tak i pro svou historii a geologickou minulost - i tu relativně nedávnou.

Díky malé vzdálenosti od Prahy věnovali tomuto území vždy velkou pozornost nejen turisté, ale i zanícení badatelé. Jedním z nich byl i slavný Jaroslav Petrbok, který dal tomuto území jméno Český kras pro jeho geologickou stavbu a krasový chrakter krajiny. Geologové tu objevili také významné lokality pro studium historie naší planety. Například hlavní světové rozhraní mezi útvary starších prvohor silurem a devonem najdeme na Klonku u Suchomast.

V krasových oblastech jsou typickým jevem jeskyně, které uchovaly i zde množství poznatků o pravěké čtvrtohorní fauně, často v nich nalézáme i stopy lidského osídlení. Nejrozsáhlejší jsou Koněpruské jeskyně, které jsou zárověň nejdelším doposud objeveným jeskynním systémem v Čechách.

Různorodé skalní podloží v podobě prvohorních vápenců, břidlic či vulkanitů připravilo vhodné prostředí pro vzácné rostliny a živočichy. Vyskytuje se tu pestrá škála stanovišť od suchých stepních porostů po teplomilné doubravy. Český kras je například největší lokalitou kriticky ohroženého včelníku rakouského u nás.

Lidé obývali tuto oblast více méně nepřetržitě už od starší doby kamenné. Oceňovaná rozmanitost zdejší přírody má paradoxně původ také v lidské činnosti. Například intenzivní pastva, ale i rozptýlené dobývání kamene, umožnily značné rozšíření některých vzácných bylin. Bez zásahu člověka by většinu území pravděpodobně tvořily druhově chudé, převážně bukové lesy. Dnes se tedy do ochrany přírody zapojují pokusně i ovce a kozy, které spásají zarůstající plochy.

Český kras láká k návštěvě mnoha zajímavých míst jako je hrad Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Koněpruské jeskyně, Solvayovy lomy, Tetín či lomy Amerika. Obdivovat přírodu nám pomůže hned několik naučných stezek: Zlatý kůň, Svatojánský okruh, Vodácká naučná stezka Berounka, Geologická naučná stezka a NS Karlštejn.

Přes velkou turistickou vytíženost dokáže tato oblast každému něco zajímavého nabídnout a mnoho lidí si ji opakovaně volí za cíl svých výprav za poznáním a odpočinkem. Nejen proto, že většina území CHKO je v dosahu Pražské integrované dopravy.